Tabung Haji Dividen dan bonus Tabung Haji Kalkulator

KALKULATOR ANGGARAN DIVIDEN TABUNG HAJI

Kira Dividen Tabung Haji

Simpanan Tabung haji merupakan salah satu pelaburan yang popular bagi umat Islam di Malaysia. Antara kelebihan dan faedah dari pelaburan di tabung haji adalah pendaftaran haji, dividen dan bonus yang telah dibayar zakar setiap tahun. Pembukaan akaun tabung haji adalah mudah di mana-mana kaunter dan cawangan tabung haji.

Gunakan aplikasi ini untuk mengira jumlah pelaburan tabung haji anda.

SEJARAH DIVIDEN DAN BONUS TABUNG HAJI

BONUS CONTOH PENGIRAAN
Bonus Tahunan TH (5.00%)

Akaun Pendeposit TH Aktif

Kiraan:
Baki purata minima bulanan akaun TH (Jan-Dis 2015)/12 bulan) x 5.00%

*Bonus Haji (3.0%)

Akaun Pendeposit Belum Tunai Haji

Akaun simpanan yang baki purata RM9,980 atau kurang

Kiraan:
Baki purata minima bulanan ≤ RM9,980 (Jan-Dis 2015)/12 bulan) x 3.00%

Tahun Dividen Bonus
1994 9.5 Tiada
1995 9.5 Tiada
1996 9.5 Tiada
1997 9.5 Tiada
1998 8.0 Tiada
1999 8.0 Tiada
2000 5.5 Tiada
2001 3.25 Tiada
2002 3.5 Tiada
2003 4.0 Tiada
2004 4.3 Tiada
2005 4.5 Tiada
2006 4.75 Tiada
2007 5.0 2.0
2008 5.0 Tiada
2009 5.0 Tiada
2010 5.5 Tiada
2011 6.0 Tiada
2012 6.5 1.5
2013 6.0 2.0
2014 6.25 2.0
2015 (terkini) 5.0 3.0