Malaysia Bank Saving Account Calculator Kalkulator feadah akaun simpanan

KALKULATOR AKAUN SIMPANAN (Saving)

Kira faedah akaun simpanan

Hampir keseluruhan rakyat Malaysia memiliki akaun simpanan. Akaun simpanan menawarkan faedah yang agar rendah sekitar 0.1 hingga 1.5 peratus. Akaun simpanan merupakan akaun mudah untuk tujuan transaksi harian dan bulanan.