Malaysia Card Credit Loan Calculator Pinjaman Kad Kredit Kalkulator

Pinjaman Kad Kredit (Card Credit)

Kad kredit merupakan kad pinjaman bagi tujuan pembelian barang runcit, petrol dan farmasi dan sebagainya.Kalkulator pinjaman kad kredit akan mengira bayaran bulan yang perlu dibayar berdasarkan faedah yang dikenakan. Faedah kad kredit adalah berbeza bagi setiap bank.